JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ
ขับรถส่งสินค้า และ งานภายในและภายนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
3 . QC.
1.ควบคุมดูแลการตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบวัตถุดิลและสินค้าสำเร็จรูป 4.ควบคุมดูแลกรปล่อยสินค้าสู่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างป...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน และซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟ้าภายในโรงงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
6 . ล่ามภาษาจีน
- รับผิดชอบในส่วนงานแปลเอกสารและเป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
- ออกแบบ สร้างแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
8 . พนักงานขาย
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.Present ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ติดตามให้บริการหลังการขายตามที่ลูกค้าแจ้ง 4.สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าแก่ลูกค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 6.งานอ...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
1.ลงบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ประจำวัน 2.ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ