JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จัดซื้อ / Purchase Staff'
** เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน ** - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ภาษีขาย (ภพ.30 ,ภงด. 1, ภงด.3, ภงด.53 etc) - จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

WISECOM (THAILAND) Co,.LTD
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000+++
20 มี.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ