JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำบูธ
ทำงาน 5.5 วัน มีความก้าวหน้าในยะเวลาการทำงาน 3-4 เดือน

บริษัทเพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าประจำบูธ
ทำงาน 5.5 วัน มีความก้าวหน้าในระยะเวลาการทำงาน 3-4 เดือน มีความสามารถด้านการวางแผนทางการตลาด

บริษัทเพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ