JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน การตลาด/บริหารธุรกิจ/ บัญชีและบริหารผลตอบแทน
- จัดทำรายงานประจำวัน - คีย์ข้อมุลและสรุปรายงาน - จัดเรียงเอกสาร - ตรวจสอบข้อมูล -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ชั่วโมงละ 40 บาท
22 ส.ค. 62
2 . CAD Design (R&D)
Sr. (1 อัตรา) / Jr. (4 อัตรา) - ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Solidworks - ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ และพิจารณานำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ออกแบบและเขียนวางระบบของผล...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามการโจรกรรม
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ -ติดต่อประสานงานกับตัวแทนบุญเติม -ลงพื้นที่มอนิเตอร์เมื่อพบการโจรกรรมตู้บุญเติมในแต่ละพื้นที่ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
4 . Sale Support
- ประสานงานตัวแทนบริการเกี่ยวกับงานทางด้านการขาย - จัดทำ Report ที่ได้รับมอบหมาย - Support เอกสาร และข้อมูลให้ Sale - รับสายโทรศัพท์ลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าที่สนใจติดตั้งตู้บุญเติม - ดูแลในส่วนของการ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . วิศวกรผลิตภัณฑ์ (Product Engineer) ปฎิบัติงานที่ พุทธมณฑล สาย 5รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใหม่หรือRework 2.เก็บรวบรวมข้อมูลที่พบปัญหา,แก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 3.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต-ซ่อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
- กำกับดูแล วิเคราะห์ วางแผนงานของแผนก - บริหารทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน - ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง - ควบคุมการจัดทำงบประมานของ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
7 . พนักงานรายวันรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานประจำวัน - คีย์ข้อมูลและสรุปรายงาน - จัดเรียงเอกสาร - ตรวจสอบข้อมูล - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 08.30 น.-17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท พนักงานรายวัน ค่าแรง 350 บาท/วัน
22 ส.ค. 62
8 . IT Compliance
- ศึกษา จัดทำ และแก้ไข นโยบายหรือ ขั้นตอนปฏิบัติ ระบบงานของฝ่าย IT - ทบทวน ติดตาม และประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำตามนโยบาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ กับหน่วยงานที่เ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
9 . Mobile Developer Android
- ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบปฎิบัติการ Android - พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอย์ ให้สะดวกและทันสมัย ตามความต้องการทางธุรกิจ - วางแผนและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการพัฒนา - วิจัยแ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
10 . Technician
- ให้คำปรึกษาทางเทคนิคให้กับตัวแทนบริการบุญเติมทางโทรศัพท์ - ดำเนินการแก้ไขตู้หยุดให้บริการ (มี OT,มีค่าเข้ากะ,ค่า Incentive ให้)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 ส.ค. 62
11 . Account Executive (AE)
- บริหารงานขายกับตัวแทนบริการ - วิเคราะห์ แก้ไข หาแนวทางแก้ไขกับตัวแทนบริการ - แจ้งข้อมูล ข่าวสาร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้ตัวแทนบริการทราบ - จัดทำโครงสร้างให้ตัวแทนบริการตู้บุญเติมให้แข็งแรง - บร...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าน้ำมันรถ 4,000 +ค่ามือถือ 1,000 +Incentive
22 ส.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ