JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BR ประจำบูธรับสมัครด่วน !
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย - กระตุ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัทเน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- สนับสนุนและพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด - ศึกษากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการตลาดใหม่ๆ

บริษัทเน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการประจำสาขารับสมัครด่วน !
- บริหารงานและจัดทำแผนงานด้านการตลาดให้สาขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ - วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้า

บริษัทเน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ