JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . AE&Sales Freelanceขายบริการหาพนักงาน(ทำงานที่บ้าน)รับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายบริการสรรหาพนักงานให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการกำลังคนในสาขาวิชาชีพต่างๆไม่ต้องเข้าออฟฟิศมีรายได้ค่าคอมมิชชั่นให้10%ของยอดขายสำหรับคนต้องการหารายได้เสริม

บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น10%จากยอดขายไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
15 มิ.ย. 62
2 . โฟร์แมนภาคสนาม (ประจำโครงการบ้านลาดกระบัง54 ซ.วัดศรีวารีน้อย)รับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดระบบงานสามารถควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย -จัดทำรายการคำนวณ จัดทำ BOQ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง -ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี...

บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
15 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์โครงการบ้าน(ปฎิบัติงานลาดกระบัง54 ซ.วัดศรีวารีน้อย)รับสมัครด่วน !
-ทำสต๊อกของในสโตร์ในห้องช่างของสำนักงาน -จัดทำใบรายการสั่งของจากวิศวกร/ฝ่ายขายให้ถูกต้องตามแผนงาน -ตรวจสอบวัสดุในสโตร์-ห้องช่างก่อนสรุปรายการสั่งของ -จัดซื้อของและวัสดุก่อสร้างต่างๆและเสนอให้ผผู้บร...

บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 20,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ)
15 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ