JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Manager - ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- วางแผนการจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ และดูแลควบคุมสินค้าให้ตรงตามสต๊อกสินค้า - ควบคุมงานด้านเอกสาร ในแต่ละวันให้เป็นไปตามระบบการทำงาน - วางแผนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประส...

FITWHEY Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000+ บาท/เดือน (หรือตามตกลง)
16 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับผิดชอบเงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย และตรวจสอบใบขออนุม้ติ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทั้งหมด - ควบคุม - ดูแลและตรวจเช็ครายการด้านเงินฝาก/เงินถอน ทุกรายการในแต่ละวัน - ควบคุมการทำงานด้านการเงินของบร...

FITWHEY Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
16 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ