JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PC Supervisor (หัวหน้าดูแลพนักงานขาย)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล PC ห้าง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย ติดตามการทำงาน และคอยเช็คเวลาเข้าออกของ PC ในสาขาที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจเยี่ยมสาขา (Store Visit) ในสาขาที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูแลความเรียบร้อยของพื้นที...

บริษัท อาร์ไคฟ์ โอ ทู ซิกซ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ 28,000 / เดือน ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ
13 มิ.ย. 62
2 . Accounting and Finance Officer / Accounting and Finance Manager
1. รับผิดชอบงานเอกสารด้านการเงิน การบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ 2. ทำรายบัญชีรายรับ รายจ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย 3. ตรวจสอบรายการสต็อกสินค้าในระบบ ให้ตรงกับ...

บริษัท อาร์ไคฟ์ โอ ทู ซิกซ์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนขั้นต่ำ 16,000 บาทขึ้นไป - 45,000 บาท (ต่อรองได้ตามแต่ประสบการณ์ทำงาน)
12 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ