JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

HaiDiLao Hotpot Restaurant
เงินเดือน 14,500 บาท ขึ้นไป (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะแล้ว)
20 พ.ค. 62
2 . Translator พนักงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
เป็นสื่อกลางสื่อสารและประสานงาน ลูกค้าต่างชาติ, ผู้บริหารต่างชาติ, ฝึกสอนพนักงานคนไทยให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และปฎิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

HaiDiLao Hotpot Restaurant
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะแล้ว)
20 พ.ค. 62
3 . Waiter/Waitress พนักงานเสริฟ์ Full time รับสมัครด่วน !
ได้รับรางวัล บริษัทที่พนักงานมีความสุขที่สุด ในไต้หวัน - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานและพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป - มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมและพร้อมที่...

HaiDiLao Hotpot Restaurant
เงินเดือน 14,500 - 20,000 บาท (รวมเบี้ยขยันและค่าพาหนะ)
20 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ