JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามแปลภาษา (Chinese Interpreter)
1.แปลภาษาจากจีน-ไทย และจากไทย-จีน 2.ติดต่อประสานงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่การจัดการการผลิต
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Officer) : 1.รับผิดชอบการออกแบบส่วนอลูมิเนียมและการจัดการแม่พิมพ์ 2.รับผิดชอบการวิจัยการตลาดและบริการด้านเทคนิคการตลาดเป็นหลัก 3.รับผิดชอบการวาดภาพอลูมิ...

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิควิศวกรรม (Engineering Technician)
1.รับผิดชอบการสำรวจโครงการ , การอภิปรายเกี่ยวกับเสาเข็มทดสอบ และรูปแบบการออกแบบขั้นพื้นฐาน 2.การอนุมัติแผนเทคนิคการก่อสร้างที่สำคัญ , การตรวจสอบแผนทดสอบ , การตรวจสอบโปรแกรมเสริมความปลอดภัยของโครงสร...

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Officer)
1.รับผิดชอบร่วมมือกับฝ่ายการตลาดในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดระดับภูมิภาค และแผนการดำเนินงานเฉพาะด้านเป็นหลัก 2.ติดตามสถานการณ์พัฒนาของลูกค้า 3.รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าในพื...

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)
1.รับผิดชอบตามระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง 2.จัดการทำบัญชีรับ-จ่ายเงินสดของบริษัท 3.การชำระเงินธนาคารและบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 4.ดูแลควบคุมเงินสด ตราประทับบัญชี และใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้อง 5....

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ