JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ปิดงบการเงินประจำปี - นำส่ง ภงด.1,3,53,ภพ.30 และประกันสังคมประจำเดือน - จัดทำ Cash flow, Pl...

Enlighten Technology Co.,Ltd.
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Engineer (Software-Intensive))
1. ทำงานสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับ HMI/SCADA Software และงานด้าน Automation อื่นๆให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานร่วมกับฝ่ายขายของบริษัทและลูกค้าด้านการให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกั...

Enlighten Technology Co.,Ltd.
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1.วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน วิศวกรและผู้รับเหมาของบริษัท 2.จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทางไฟฟ้าและเครื่องกลที่เกี่ยวข้องสำหรับออกพื้นที่หน้างาน 3.ขนส่ง ติดตั้งและรื้อถอน อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า...

Enlighten Technology Co.,Ltd.
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ