JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์ ระบบ Flexo
-ตรวจเช็คแผนการผลิต และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด -ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตลอดกระบวนการผลิต -ใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิท...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
18 มี.ค. 62
2 . พนักงานเสิร์ฟ
รับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร เก็บโต๊ะ ดูแลความสะอาดภายในร้าน

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
18 มี.ค. 62
3 . ช่างพิมพ์ ระบบ OFFSET
-ตรวจเช็คแผนการผลิต และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด -ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตลอดกระบวนการผลิต -ใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิท...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต
-จัดเตรียม วัสดุ แม่พิมพ์ บล็อกไดคัท และหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำหรับงานพิมพ์ให้พร้อมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการผลิต -เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน Press, Prepress และStore เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตไปได้อ...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000
18 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. กักกันสินค้าในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 3. บรรจุสินค้าสำเร็จรูปที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเพื่อส่งมอบลูกค้า 4. บ...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000
18 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ (QA)
-ตรวจรับคุณภาพของวัตถุดิบตามมาตรฐานกำหนด ทั้งทางด้านกายภาพ และการตรวจสอบค่าต่างๆ และตีคืนวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด -ตรวจอนุมัติงานพิมพ์ในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานกำหนด ทั้งทางด้านกายภาพ และการตร...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000
18 มี.ค. 62
7 . ผู้ช่วยกุ๊ก 1 อัตรา
เตรียมวัตถุดิบและช่วยเหลือกุ๊ก

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
17 มี.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ