JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปะกาว
1. ศึกษารายละเอียดในใบสั่งผลิต สเปค และแผนผลิต เพื่อจัดเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการปะกาวขึ้นรูป 2. ปฏิบัติงานให้บรรลุแผน รวมถึงควบคุมต้นทุนในการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3. ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
20 พ.ค. 62
2 . ช่างตัด
1. ใช้เครื่องตัดเพื่อจัดเตรียมวัสดุแผ่นสำหรับการพิมพ์ Offset และงานหลังพิมพ์ประเภทตัดเป็นแผ่น 2. ศึกษารายละเอียดในใบสั่งผลิต สเปค และแผนผลิต เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เช่น ข...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา แผนกการขาย และแผนกการผลิต เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับแผนการผลิตในอนาคต 2. รายงานความก้าวหน้าของแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 3. เรียนรู้กำลังการผ...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 เป็นต้นไป
20 พ.ค. 62
4 . ช่างพิมพ์ ระบบ Flexo
-ตรวจเช็คแผนการผลิต และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด -ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตลอดกระบวนการผลิต -ใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิท...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
20 พ.ค. 62
5 . ช่างพิมพ์ ระบบ OFFSET
-ตรวจเช็คแผนการผลิต และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด -ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ตลอดกระบวนการผลิต -ใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิท...

บริษัท ตรีสานพริ้นติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
20 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ