JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.บันทึกรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท 2.จัดทำเอกสารวางบิล ติดตามรับเช็ค 3.รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด.3 ภงด.53 เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี 4.ส่งเงินเดือนพนักงานให้ธนาคาร 5.จัดทำรายงาน สรุ...

S & S MEDIA CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ