JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ
- รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ - บริหารงานธุรการทั่วไป - ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน - ทำงานอื่นๆ ตาม...

บริษัท ดี. เค. อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท
19 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ