JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC/QA Inspector)
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน จัดทำใบ Inspection ควบคุมเครื่องตรวจสอบ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับ QC/QA ได...

บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
2 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Regrinding Machine Operator)
ควบคุมการทำงานและดูแลเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควบคุมและตรวจสอบค่ากำหนด ค่าควบคุมต่างๆ ในการผลิต บำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน ปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ