JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผน โฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับช่องทางการสื่อสาร ทั้ง online และ offline ได้แก่ facebook , website , line ,youtube ของบริษัทเพื่อให้เขาถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนซื้อโฆษณาทาง Media...

บริษัท พระนคร อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา .
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
18 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ