JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานด้านการตลาดและการบริการลูกค้า
1 สำแดงความสามารถในการประสานงานขององค์กรและการประสานงานที่ครอบคลุม จัดการงานประจำของบริการลูกค้า 2 ทำตามกฎระเบียบของบริษัท อำนวยบริการที่พิถีพิถัน รอบคอบ ยืดหยุ่นและบริบูรณ์ 3 รับข้อร้องเรียนและความ...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-23,000บาท
18 พ.ค. 62
2 . การบัญชี
1.ตั้งค่าวิชาบัญชีตามระบบบัญชีรวมประเทศ 2.ตรวจสอบว่าใบรับรองต้นฉบับดั้งเดิมนั้นถูกกฎหมายและได้มาตรฐานหรือไม่ ส่งคืนใบรับรองที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด 3.ทบทวนความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมายของใบสำคัญการบ...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
18 พ.ค. 62
3 . ธุรการ
1.รับผิดชอบในการบันทึก การเรียงลำดับ การจัดเก็บและการบำรุงรักษาของไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของบริษัท ; 2.รับผิดชอบในการบำรุงรักษาช่องทางการสรรหาบุคลากรประจำของบริษัท ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่า...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000บาท
18 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ