JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม - จัดทําใบนําฝากธนาคารเพื่อนําเงินสดและเช็ดที่ได้รับนําเข้าฝากธนาคาร - จัดทํารายงานสถานะเงินสดประจําวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจําวัน พร้อมนําเส...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
*ประสานงานระหว่างในต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำเข้า และส่งออก *ประสานงาน โดยทางอีเมล และทางโทรศัพท์ ได้ *การรับรองลูกค้าจากต่างประเทศ *งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *ส่งใบสม...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
3 . แม่บ้าน ประจำสำนักงาน
*ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน *งานทำความสะอาดทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย *ส่งใบสมัครทาง email หรือมาสมัครด้วยตนเอง ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น. สวั...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขาย / sales
*เจรจาโครงการและความต้องการต่างๆ กับลูกค้าเพื่อให้ได้เป้าหมายในการขาย *ดูแลรายละเอียดในการขายของลูกค้าที่ติดต่ออยู่และลูกค้ารายใหญ่ *หาช่องทางใหม่ๆในการเพิ่มยอดขาย *ส่งใบสมัครทาง email หรือมาสมัค...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
5 . ช่างเทคนิค
*ติดตั้งและดูแลซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า *ติดต่อประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้ *งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *ส่งใบสมัครทาง email หรือมาสมัครด้วยตนเอง ทำงาน วันจั...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า
* ดูแลเอกสารต่างๆ * ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า * ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา * ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ ...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
7 . พนักงานรับ - ส่ง เอกสาร
*จัดส่งเอกสารไปยังลูกค้า *งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *ส่งใบสมัครทาง email หรือมาสมัครด้วยตนเอง ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น. สวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้ * ...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000
19 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ