JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ADMIN SHIPPING
1.ประสานภายใน Planning หลังจากนั้นติดต่อ Forwarder จองตู้คอนเทนเนอร์ 2.ติดต่อหัวลาก ทำ Schedule ลากตู้เข้าโรงงานรับสินค้า 3.ประสานงาน ระหว่างภายในกับForwarder (ทำใบ Booking) 4.ประสานกับลูกค้าต่างปร...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
22 ก.ค. 62
2 . วิศวกรระบบ ISO
1.ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ 2.ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร 3.ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000(หรือตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
3 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
1.อบรม ให้คำแนะนำแก่พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2.ประเมืณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดมาตราการป้องกัน ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.จัดทำรายงานสรุปตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจวัด แ...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000(หรือตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อตามแผนที่ทุกฝ่ายต้องการ เปิดรายการ PO ตาม ORDER เข้าสต็อก 2.ทำตามความต้องการของบริษัทตั้งแผนจัดซื้อ เครื่องเขียน อุปกรณ์ช่าง 3.ติดตามราคาอุปกรณ์ของสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
22 ก.ค. 62
5 . ล่ามจีน
1.เป็นล่ามให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 2.ประสานงานและให้ความสะดวกแก่คนภายในองค์กรและนอกองค์กร 3.ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 4.งานอืนๆที่ได้รับตามมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 27,000-32,000 บาท
22 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ