JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตาม Job งาน 2.คำนวณราคาต้นทุนสินค้า 3.สรุปรายงานสินค้าที่คงเหลือ 4.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเบิก - จ่าย วัตถุดิบ 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 6.ปฏิบัต...

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ