JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวแพทย์ประจำสาขาประเทศลาว
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1.ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2.ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในหลักทางอายุรกรรม 3.ควบคุมประสิทธิภาพกา...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
2 . สัตวแพทย์ประจำสาขาพระราม 9
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 21,000-50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค, ช่างผลิต, ช่างซ่อมบำรุง
1.จัดหา/จัดทำชิ้นงานต้นแบบ ตามแบบ drawing ที่กำหนด (ตัด, กลึง, เชื่อม, ขัด) 2. ประกอบชิ้นงานหรือสินค้าต้นแบบ ตามแบบโครงสร้างทางกลและทางไฟฟ้าที่กำหนด 3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน/สินค้าหลังจากกระบวนการผล...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
4 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาพระราม 9/ประจำสาขาบรมราชชนนี
-ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ -ดูแลรับผิดชอบสินค้า Pet Shop ทั้งหมด -ดูและนำเสนอขายลูกค้าเข้ามาซื้อที่ร้านและวางแผนเสนอขายช่องทางอื่นๆ เช่น...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
20 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส
ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังพล ดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งประกาศขององค์กร ดูแลด้านสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ดูแลด้านฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
20 ส.ค. 62
6 . Sale&BD Supervisor
-ร่วมวางแผนกำหนดนโยบายกลยุธธุรกิจร่วมกับผู้บริหาร -ดูแลแผนการขายใน และยอดขาย Area ต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ -วิเคราะห์และพัฒนาด้านคู่ค้าธุรกิจให้เพิ่มขึ้น -เพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัท -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
20 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการสาขาพระราม 9/บรมราชชนนี
-กำหนด ปรับเปลี่ยน ทบทวน นโยบายต่างๆของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - งานวางแผน ควบคุม ติดตามผลการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ -ควบ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
20 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา
1. จัดทำเวชระเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรักษา 2. ให้การรับรองและดูแลลูกค้าด้วยความสุภาพและมีจิตใจบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3. แนะนำสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างเ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000
20 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำสาขา/พระราม9/บรมราชชนนี
1. ช่วยสัตวแพทย์ในการจับบังคับสัตว์เพื่อรับการรักษา 2. ช่วยสัตวแพทย์ในการผ่าตัดหรือทำหัตถการต่างๆ 3. จัดอุปกรณ์และยาตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตตามแผนการรักษา 5. ทำความส...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000-18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
10 . สัตวแพทย์ประจำสาขาบรมราชชนนี
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน สัตวแพทย์ประจำสาขาบรมราชชนนี
20 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ