JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำโรงงาน
-รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน -สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity -สามารถวางแผนงา...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)
20 พ.ค. 62
2 . ช่างประจำโรงงาน
- ตรวจเช็ค ซ่อม ดุแล รักษา เครื่องจักร เพื่อให้ใช้งานได้สม่ำเสมอ - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน - งานอื่นๆ ทีเกียวข้องและได้รับมอบหมาย *หลักฐานการรับสมัครงานต้องแนบเอกสารสลิป (SLIP) เงินเดือน เ...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
3 . ธุรการบัญชี
-ติดตามประสานงาน -จัดทำข้อมูลซื้อ ขาย -จัดทำ ติดตาม ดูแลเอกสารของบริษัท -จัดทำใบเสนอราคา -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ