JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/Telesale adminรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร ข้อมูล 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และลูกค้าภายนอก 3.มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Microsoft word ได้ดี 4.สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการติดต่อกับลูกค้าในกรณีลูกค้าสอบถามได้...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 บาท
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานขาย/Telesalesรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ 2.รับผิดชอบยอดขายของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมมือในการทำงานเป็นทีมไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลให้ เป็นงานประจำออฟฟิศ 4.ทำ...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท - 30,000 บาท
21 ส.ค. 62
3 . Sales Supervisor
1.ควบคุมและดูแลลูกทีมขายให้ได้ยอดตามเป้าหมายของบริษัท 2.วางแผนและกลยุทธ์ในการขายแก่ลูกทีม 3.แนะนำเทคนิคในการขายให้แก่ลูกทีม สวัสดิการ 1.กองทุนประกันสังคม 2.สิทธิการลาพักร้อน การลาป่วย 30 วัน ล...

Micro Money Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ