JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

TD Tawandang
1 อัตรา
เงินเดือน ผู้จัดการ 15,000 ผ่านโปรปรับ 2,000
14 ก.ย. 62
2 . พนักงาน , หัวหน้าทีม จัดร้านใหม่ Setup (ประจำ จ.นครปฐม)
- ตรวจสอบการติดตั้งชั้นวางสินค้า ร้านสาขาใหม่ - ตรวจสอบสภาพความพร้อม การก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ สาขาใหม่ - จัดเรียงสินค้า ให้เสร็จ และถูกต้องตามมาตรฐานร้านที่กำหนด - เดินทางไป Setup ร้านสาขาในจั...

TD Tawandang
พนักงาน 2 อัตรา , หัวหน้าทีม 1 อัตรา
เงินเดือน พนักงาน 9,750 ++ , หัวหน้าทีม 12,000++
14 ก.ย. 62
3 . Administration
1.ดูแลเรื่องเอกสารและจัดเก็บเอกสารของส่วนงาน 2.ทำเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ 3.ดูแลการต่ออายุสัญญา 4.เอกสารใบอนุญาตต่างๆ 5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TD Tawandang
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
14 ก.ย. 62
4 . พนักงาน Setup (ประจำ จ.ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- จัดพื้นที่ร้านสาขาเปิดใหม่ ตาม Layout และมาตรฐานที่กำหนด - จัดเรียงสินค้าร้านสาขาเปิดใหม่หรือร้าน Renovate ให้เปิดทันกำหนดเวลา - ตรวจสอบความพร้อมความเรียบร้อยของร้านสาขา ก่อนให้บริการ

TD Tawandang
1 อัตรา
เงินเดือน พนง.9,750 ++
14 ก.ย. 62
5 . พนง.หน้าร้าน (สาขาใหม่จ.อุบลฯ)
พนักงานร้าน - เติมสินค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้บริการลูกค้าและสร้างมิตรภาพกับชุมชน - รับชำระ รับ ทอน เงินให้ถูกต้อง - แนะนำโปรโมชั้นส่งเสริมการขายให้ลูกค้า ผู้จัดการร...

TD Tawandang
พนง.15 อัตรา
เงินเดือน พนง.9,750 ++ มีสิทธิได้รับ Incentive
14 ก.ย. 62
6 . พนักงานหน้าร้าน - ผู้จัดการร้าน (สาขาจ.พิษณุโลก) รับสมัครด่วน !
พนักงานร้าน - เติมสินค้า จัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้บริการลูกค้าและสร้างมิตรภาพกับชุมชน - รับชำระ รับ ทอน เงินให้ถูกต้อง - แนะนำโปรโมชั้นส่งเสริมการขายให้ลูกค้า ผู้จัดการร...

TD Tawandang
พนักงาน , ผู้จัดการ 2 อัตรา
เงินเดือน พนักงาน 9,750 ++ , ผู้จัดการ 15,000+++ มีสิทธิได้รับ Incentive
14 ก.ย. 62
7 . พนง.หน้าร้าน สาขาโคกสี จ.ขอนแก่น
1. ให้บริการลูกค้า รับชำระเงิน รับทอนเงิน จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลรักษามาตรฐานให้สาขามีภาพลักษณ์ที่ดี และมีมาตรฐานการบริการที่สูง 3. รอบปฏิบัติงาน เช้า 6.45 - 15.15 / 12.45 - 21.15 **สัมภาษณ์ ทรา...

TD Tawandang
2 อัตรา
เงินเดือน 9,750++
14 ก.ย. 62
8 . พนง.- ผู้จัดการสาขา (สาขาใหม่จ.นครสวรรค์)รับสมัครด่วน !
พนง.ร้าน 1. จัดเรียงสินค้าตาม มาตรฐานที่กำหนด 2. ให้บริการลูกค้า รับชำระสินค้า จัดสต๊อคสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของร้านให้เป็นไปตามมาตฐานที่กำหนด ผจก.ร้าน 1. พัฒน...

TD Tawandang
จำนวนมาก
เงินเดือน พนักงาน 9,750+ ผจก. Start 15,000 ปรับเงินผ่านทดลองงาน เพิ่มอีก 2,000
14 ก.ย. 62
9 . หัวหน้าส่วนแผนกการตลาด (Trade Marketing)
1. วางแผนการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นและสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานทีมออกแบบ และจัดซื้อ เพื่อจัดทำสื่อโปรโมชั่น 3. ควบคุมการกระจายสื่อโปรโมชั่นไปยังร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ 4. รวมรว...

TD Tawandang
เงินเดือน 18,000 - 25,000
14 ก.ย. 62
10 . หัวหน้าส่วนบัญชีทรัพย์สิน
1. การลงรายการทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินรายตัว สร้างหมายเลขทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งาน 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจนับบัญชีทรัพย์สิน 3. ดำเ...

TD Tawandang
เงินเดือน 25,000 - 35,000
14 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์ข้อมูล
1. เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน 2. อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. หาความผิดปกติของข้อมูล พร้อมสาเหตุ และทำการแก้ไข 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่าย

TD Tawandang
เงินเดือน 15,000 - 20,000
14 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่หาพื้นที่เปิดร้านค้าปลีก (ประจำภาคกลาง-เหนือล่าง-อีสาน-ตะวันออก)
1. สำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียด รอบคอบ ผ่าน application ของบริษัทบน Smart Phone หรือ Computer 2. ประเมินพื้นที่และนำเสนอพื้นที่เปิดสาขาใหม่ให้แก่หัวหน้างาน (Survey Region Lead) และ Survey...

TD Tawandang
เงินเดือน รายได้สูงสุด 30,000 บาท (เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าน้ำมัน 8,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น)
14 ก.ย. 62
13 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานและติดตามข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและต่อรองเงื่อนไขการซื้อ 3.จัดหาสินค้า ( Sourcing Product ) 4.ดำเนินการเอกสารด้านงานจัดซื้อทั้งหมด 5.รวบรวมเอกสารการว...

TD Tawandang
เงินเดือน 18,000 - 27,000
14 ก.ย. 62
14 . Store Trainer (หัวหน้าแผนกฝึกอบรม - ภาคกลาง - อีสาน - เหนือ - ตะวันออก)
1. วางแผน จัดเตรียมหลักสูตรการสอน ให้กับ ผจก. และพนง.หน้าร้านให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 2. วางแผนและจัดการฝึกสอนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมธุรกิจ 3. ควบคุมตรวจสอบหลักสูตรว่านำไปใช้อย่างถูกต้อง 4. วิเคร...

TD Tawandang
เงินเดือน 25,000 - 35,000
14 ก.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ