JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA ด้านเกมออนไลน์ (หัวหน้า)
1. ดำเนินการทดสอบเกมออนไลน์/เว็บ 2. เช็ค Tracking และลงทะเบียนปัญหาของ Mantis 3. ลงทะเบียนและบริหารจัดการงานใช้เว็บแอพพลิเคชั่น Redmine 4. เช็คตรวจการล็อกอินของยูสเซอร์ 5. การตรวจสอบ compatibility...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
1. ออกแบบเกี่ยวกับ Platform และเว็บไซต์เกมส์ 2. ทำแบนเนอร์ต่างๆ 3. บริหารทรัพยากรต่างๆ ของออกแบบเว็บ 4. สื่อสารระหว่างหน่วยงาน

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . Game Planner ด้านเกมมือถือ
- ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเกมมือถือทุกอย่าง - สนับสนุนธุรกิจพัฒนาเกมมือถือ - แก้ไขเกมและ Business Model - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . Game Master
1. ตอบให้ตรงประเด็นต่างๆ ที่ได้เกิดจากบริการถ่ายทอดสด 2. เช็ครายการที่ต้องเตรียมก่อนดำเนินงานต่างๆ ตามตารางการอัพเดท 3. เตรียมแผนจัดการความเสี่ยงด้านบริการ 4. ตรวจสอบและวิเคราะห์การเข้าสู่ระบบ 5. ...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
5 . Game Planner ด้านเกมออนไลน์ (หัวหน้า)
- ดำเนินงานของหน่วนงานและดูแลเกมออนไลน์/เว๊บ

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - จัดส่งรายงานต่อ BOI - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . Programmer
- สร้าง พัฒนา และควบคุมดูแลโฮมเพจหรือเว็บบริการเกมส์ - สร้าง พัฒนา และควบคุมดูแล - พัฒนา Web Contents Ingame

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
8 . นักแปลภาษาณี่ปุ่น/ภาษาจีน
1. ล่ามระหว่างภาษา เกาหลี ญี่ปุน/จีน และไทย 2. ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทยกับผู้ค้า 3. เข้าร่วมการประชุมของทางบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ชาวไทยและกรรมการชาวญี่ปุ่น/เกาหลี (ล่ามพู...

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
9 . Web Planner (หัวหน้า)
1. วิเคราะห์ตามที่ต้องการและวางแผน 2. เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านเกมกออนไลน์และมือถือ (เฉพาะเกมพอร์ทัลและเกมไซต์) 3. เสนอแผน contents และโปรโมชั่น 4. ออกแบบ UI และจัดทำเอกสาร

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ