JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้าอาคาร
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า,ประปา-สุขาภิบาลของอาคารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำงานเป็นกะ รับมอบหมายหน้าที่ที่ผู้จัดการจ่ายให้ ไม่เป็นผู้ทิ้งงานใตหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน

บริษัท ทองพันช่าง365เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทุกระบบของตึกอาคารสูง ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประสบการณ์3ปีขึ้นไป ทำงานตามที่ผู้จัดการมอบหมายทุกอย่าง หยุดทุกวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ -ในกรณีเหตุฉุ...

บริษัท ทองพันช่าง365เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ