JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล
-เขียนแบบออกแบบและทำรายการคำนวน -ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามข้อกำหนด -ควบคุมการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000
19 ก.ค. 62
2 . บุคคลHR(มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตถังบรรทุกทุกชนิด)
1. สรรหาพนักงานตามใบร้องขอได้ 2. เงินเดือน, ค่าจ้าง, สวัสดิการ, ผลตอบแทนต่างๆ 3. ฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้พนักงาน 4. ประเมินผล พวกแบบประเมินประจำปี ประเมิน KPI ประเมินผลงานแต่ละแผนก ฝ่ายบุคคลไม่ได้เ...

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
17 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการโรงงานผลิตถัง(แท้งก์)บรรทุกทุกชนิด
- วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิตถัง(แท้งก์)บรรทุกทุกชนิด - สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต - ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด - สามารถนำเสนอ จัด...

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000
17 ก.ค. 62
4 . ช่างประกอบ/ช่างเชื่อม
ประกอบงานถังบรรทุกทุกชนิด ประกอบรถกึ่งพ่่วง/รถพ่วงทุกชนิด เชื่อมไฟฟ้า/อากอนร์

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
16 ก.ค. 62
5 . พนักงานเขียนแแบ/AutoCad
พนักงานเขียนแแบ/AutoCad/Draftman

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000
16 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ