JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน ตกลงตอนสัมภาษณ์
25 มิ.ย. 62
2 . Accountant
1. จัดทำบัญชี 2. ดูแลและคำนวณด้านภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. บันทึกบัญชีประจำวัน ได้แก่ รายจ่าย ประสานงานกับธนาคารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมไปถึงดูแลด้านการเงินต่างๆ ของบริษัท 4. ด...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . OR Nurse พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด
ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด -จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระ...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
25 มิ.ย. 62
4 . English - Thai Reception
- ต้อนรับและสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ - ตอบ Email ลูกค้า - สื่อสารประสานงานระหว่างลูกค้าและพยาบาล - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน (20,000 - 25,000 บาท) + Commission
25 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ