JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้รายเดือน - ลงบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท - เตรียมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ทางบริษัท มีฐานลูกค้าเดิมให้ รับ ORDER จากลูกค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดตามรักษายอดขายของลูกค้าเดิม 2. ประจำอยู่ออฟฟิศ 3. ทำหน้าที่ประสานงานขาย 4. ออกใบสั่งขาย (SO) 5. ติดต่อลูกค้า 6....

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
3 . Project Engineer
-ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้าง -คำนวณถอดแบบปริมาณงานก่อสร้าง -ออกแบบโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 26,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ