JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานครูชาวต่างชาติ / Coordinator
- ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างครูชาวต่างชาติกับบริษัทและโรงเรียนที่ครูชาวต่างชาติสอนอยู่ ทั้งด้านการเรียนการสอน, การทำงานประจำวันของครูชาวต่างชาติ ดูแล,ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ให้เป็นไปอย่...

บริษัท โกลบัล แล็งเกวจ รีซอส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
12 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ