JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขาย กรุงเทพและปริมณฑล
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้า 2.นำเสนอขายสินค้า 3.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าที่กำหนดไว้ 4.สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และรักษาฐานลูกค้าเดิม 5.รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากลูกค้า 6.ติดตาม...

บริษัท ซีแอล 99 อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ประกาศรับสมัครงาน สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานเข้ามาสัมภาษณ์ , จัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน , ทำสัญญาจ้าง 2. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 3.งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ทดลอง...

บริษัท ซีแอล 99 อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ