JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
ขับรถส่งสินค้า ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด - บริการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีวินัยและบริการลูกค้าได้ดี - ยกของส่งลูกค้า

บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย
1.มีประสบการณ์การทำงานผู้แทนฝ่ายขายมาก่อน 2.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการขายทั่วไปอย่างน้อย 1 ปี แต่หากมีประสบการณ์การขายเกี่ยวกับอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแพ็คกิ้ง
-ตรวจนับและจัดเรียงเมื่อมีสินค้าเข้า -จัดเรียงสินค้าในสโตร์ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจนับ -จัดสินค้าตามออร์เดอร์ ตรวจนับสินค้า เพื่อแพ็คลงหีบห่อ -บรรจุหีบห่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ป...

บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
19 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการ RD
-คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม -วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ -ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด -หาแหล่งวัตถุดิบสำรองและข้อ...

บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 30,000-50,000 บาท/เดือน
19 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการโรงงาน
- สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนพัฒนาพนักงาน, ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน - กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์, กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน...

บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-100,000
19 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ