JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin, Checker รับสมัครด่วน !
-วางแผนและบริหารจัดการกระจายสินค้าในกรุงเทพและต่างจังหวัด (สินค้าส่วนผสมอาหาร วัตถุดิบที่เป็นสินค้า Raw Material) -ควบคุมการเช็คสินค้าและเอกสารขึ้นรถบรรทุก -ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า -ลงใบงานพนั...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
2 . นักวิชาการอาหาร (สัตว์บก)/Product & Marketing, Feed Additive.รับสมัครด่วน !
- ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์/วิจัยทางการตลาด เพื่อการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมาย - ออกแบบและดำเนินการทดลอง/ทดสอ...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . Technical Sales Executive / Sales Supervisor Urgently Required !
รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์เคมีอาหาร (Food Ingredients) ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายการขาย จัดทำแผนการขาย, การเข้าพบลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ติดต่อและพัฒนาควา...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)
ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายทั่วไป และชุดจ่าย Supplier และจัดทำการโอนเงิน / เช็คจ่าย ภายในระยะที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบการจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด และติดตามใบเสร็จรับเงินแนบให้ครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสาร ก่อนการทำการจ่า...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-23,000
21 ส.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหร...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ