JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า/Electrical Engineer
1. ออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม โดยใช้โปรแกรม AutoCAD SketchUp สำหรับระบบฯ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งที่ติดตั้งบนหลังคา พื้นดิน และบนทุ่นลอยน้ำ 2. สำรวจสถานที่ติดตั้งเพื่อทำการออกแบบทางวิศวกรรม ...

บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
20 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ