JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ
ประสานงานระหว่างพนักงานขายที่อยู่ต่างจังหวัด และพนักงานที่อยู่ประจำออฟฟิต ตรวจอบเอกสารซื้อ-ขายประจำวันให้ถูกต้อง

บริษัท ที.ซี.อาร์. คาร์แอคเซสเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 12,000หรือตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ