JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน -จัดทำเอกสารด้านบัญชีการเงินต่างๆ เช่นใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เป็นต้น

Seraphim Solar System (Thailand) Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ