JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานต้อนรับ / พนักงานขาย
- ต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการ - ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของผู้ให้บริการ - ดำเนินการเอกสารการสมัครและเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก - รับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหา - งานอื่น ๆ ที่ได้...

Besides Sports Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ย. 62
2 . ครูสอนโยคะ
ดูแลรับผิดชอบในด้านการสอนโยคะให้กับลูกค้าที่สนใจ

Besides Sports Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
3 . Personal Trainer
ต้อนรับและดูแลสมาชิกในการออกกำลังกาย ควบคุมดูแลการให้บริการงานแผนก Fitness & Program ให้เป็นไปตามมาตราฐาน วิเคราะห์การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับสมาชิกรายบุคคล

Besides Sports Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ