JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด
1.ดูแลรับผิดชอบทีมงานขาย เขตพื้นที่ขายเขตกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัด 2.ตั้งเป้าการขาย และวางแผนเพื่อให้บรรลุยอดขาย การกระจาย และการจัดเรียงในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 3.วางแผนการใช้โปรโมชั่น และ...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 62
2 . Sales Supervisor
1.สามารถวางแผน ควบคุมการทำงานของทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 2. รายงานยอดขาย ประจำเดือนกับผู้บังคับบัญชา 3. ออกตลาด เพื่อตรวจเยี่ยมลูกค้าเก่า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
3 . Sales (โครงการศึกษา)
- ขายของเล่น เสริมพัฒนาการ ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - ประสานงานโครงการทางการศึกษาทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน - บริหารการขายในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
4 . Sales Modern Trade
1. เสนอสินค้าให้กับลูกค้า ที่อยู่ช่องทาง Modern Trade 2. ติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ที่อยู่ช่องทาง Modern Trade 3. ติดตามผลการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้ถูกต้องกับใบสั่งซื้อ 4.สามารถให้คำปรึกษา ด้านกา...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
5 . Online Marketing
1.ดูแลสื่อออนไลน์ และช่องทางการขายออนไลน์ ของบริษัทอาทิ Facebook/Line/Line@ 2.วางแผนการขาย คิดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย ติดตามและประเมินผล 3.นำเสนอข้อมูลสินค้าผ่านทางช่องทางการขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ดำเนินการปิดงบการเงินให้ทันตามเป้าหมายฝ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฏหมาย และ มาตรฐานบัญชี 3.ตรวจสอบข้อมูลด้านต้นทุน การใช้วัตถุดิบ สต๊อกคงเหลือ ให้ถูกต้องตามกฏหมายสรรพากรและมาตร...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า 2.จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่าง ประเทศ 3.ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในและภายนอก 4.ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่...

บริษัท มาสเตอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
18 ก.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ