เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนและติดตามแผน กำกับดูแล ประสานงาน ตรวจสอบ-ติดตามงาน - ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และปริมาณตาม แผนที่กำหนดไว้ - สื่อสารถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อก...

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- ขายสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร - ประสานงานขาย - ติดต่อขายสินค้าระหว่างประเทศ - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30-17.00

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ