JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาสินค้า
ดำเนินการ ปฏิบัติงาน ทดสอบวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมทำงานกับฝ่าย Production และ QC ในกรณี First Production เพื่อปรับหามาตรการในการป้องกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบ...

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)
7 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด
- กำหนด ทำแผน ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายขายประจำสำนักงาน - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าพร้อมประสานงานภายในเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ - ประสานงานระหว่าง Sales และโรงงานเพื่อให้บริการ ป้องกันและแก้ไขป...

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ