JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้ากะแผนก QCรับสมัครด่วน !
- ควบคุมพนักงานปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ - ควบคุมดูแลเครื่องจักร - ควบคุมคุณภาพไม่ให้เกิดของเสีย - ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน -ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของบริษัท

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
20 ส.ค. 62
3 . ช่างเชื่อม / ช่างกลึง (อายุงาน 6 ปีขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
-สร้างเครื่องจักรใหม่ -ดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักรเก่า -ติดตั้งงานระบบ งานท่อ

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกิน 2 หมื่นบาท
20 ส.ค. 62
4 . ช่างเชื่อม / กลึง (อายุงาน 3 ปีขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
-ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร / -ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และดัดแปลงเครื่องจักรเก่า -สร้างเครื่องจักร และแก้ไขเครื่องจักร

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกิน 17,000 บาท
20 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ