JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
1.ตรวจสอบใบขอซื้อ และแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ กำกับดูแลการทำงานภายในฝ่ายจัดซื้อ 2.ตรวจสอบใบเสนอราคา ใบเปลี่ยนแปลงราคา ใบเปรียบเทียบราคา 3.ทำการอนุมัติใบสั่งซื้อ,ตรวจสอบการจัดส่งออเดอร์ 4.ทำก...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
2 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(ประจำที่จังหวัดนครราชสีมา)
จัดเตรียมตัวอย่างข้าว ตรวจสอบคุณภาพ จัดทำเอกสารของฝ่ายฯ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
3 . พนักงานบริการ/ครัว
(ประจำ/รายวัน) - เตรียมร้าน - รับออเดอร์ - เสิร์ฟ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
เงินเดือน 9,750-13,000
21 พ.ค. 62
4 . พนักงาน Merchandise/ พนักงานวิ่งจัดเรียงสินค้า
• จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย ดูป้ายราคาตามห้างสรรพสินค้า และจำหน่ายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทห...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามรายชิ้นงาน
21 พ.ค. 62
5 . พนักงานขนถ่ายสินค้า
สรุปงานโดยย่อ 1. ติดตามสถานะของสินค้า เช่น ใกล้หมดอายุ มีอายุตกค้างนาน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา 2. บริหารพื้นที่ใช้สอยในคลังสินค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเก็บ 3. ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข จุดเสี...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ร้านอาหาร)
คิดวิเคราะห์และวางแผน งานเกี่ยวกับการพัฒนาแคมเปญ เพื่อโปรโมทสินค้า คิดโปรโมชั่นต่างๆ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
7 . หัวหน้างานแผนกศูนย์กระจายสินค้า
วางแผนกลยุทธ์, งานโครงการ/บริหารแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและช่องทางการแข่งขัน รักษา พัฒนา ต่อยอดงานธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีอยู่เดิม ด้านบริการรถขนส่ง, ขนส่งสินค...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
21 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายภายในประเทศ(ขาย Modern Trade)
หน้าที่หลักรับผิดชอบเขตขายที่ได้รับมอบหมาย - เสนอขายสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย(ขายข้าวถุงมาบุญครอง/ขายน้ำมันรำข้าวมาบุญครอง)

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ประมาณเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
21 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ