JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Design
- ออกแบบ ภาพ และสื่อ ออนไลน์ facebook / youtube / banner / web site หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - ถ่ายภาพ หรือถ่ายวีดีโอ เพื่อตัดต่อและจัดวางสำหรับสื่อโฆษณาออนไลน์ - ทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าภายในบร...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 62
2 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (คนพิการ ปฏิบัติงานที่ปทุมธานี)
-จัดทำงานเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุุคล

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
3 . หัวหน้างานวางแผนผลิต
1. รับผิดชอบดูแลการวางแผนการผลิตสินต้าของครัวกลางทั้งหมด เพื่อให้สามารถส่งมอบได้ตามความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกผลิตครัวกลางทั้งหมด 3. ตรวจสอบรายงานข้อมูลบันทึกต...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 62
4 . พนักงานเครื่องดื่มรับสมัครด่วน !
1. งานบริการเครื่องดื่ม 2. แคชเชียร์ 3. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
5 . พนักงานขาย(ขายยี่ปั๊ว/ร้านค้าฯลฯ) เขต กทม
1. งานหลักของตำแหน่ง รับผิดชอบต่อเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเพิ่มยอดขาย และเก็บบัญชีลูกค้าทุกรายให้ตรงตามกำหนดในเขตที่รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ์ของคู่แข่งในตลาดและจัดทำรายงานเสนอผู้บั...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
สรุปงานโดยย่อ 1. จัดกาข้อมูล ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ให้ถูกต้องตามหลักกฏหมาย / ปะรกาศ / ข้อบังคับ ที่เ...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
7 . Sales Catering (นำเสนอขายผลิตภัณฑ์กับ บริษัท,ห้างร้าน,ภัตตาคาร,โรงแรม ฯลฯ)
เจ้าหน้าที่ขาย Catering/เจ้าหน้าที่ขายเขตกรุงเทพ ความรับผิดชอบ : งานด้านการขาย - จัดทำแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าในเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน n/a
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับ โอน จ่าย ฯลฯ - บันทึกบัญชี PV จ่ายประจำวันของบริษัทฯ - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 - จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จัดทำบัญชี VAT

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขายภายในประเทศ(ขาย Modern Trade)
หน้าที่หลักรับผิดชอบเขตขายที่ได้รับมอบหมาย - เสนอขายสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย(ขายข้าวถุงมาบุญครอง/ขายน้ำมันรำข้าวมาบุญครอง)

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ประมาณเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
21 ก.พ. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ