JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 มี.ค. 62
2 . บริหารการขายสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย (RM SMEs)
รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ผ่านช่องทางการพบปะลูกค้าโดยตรง หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ขยายและรักษาการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ สนับสนุนการวิเคราะห์สินเชื่อ
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบสินเชื่อ - บันทึกผลการพิจารณาสินเชื่อจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อลงในระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง - นำส่งข้อมูลลูกค้ารายที่ได้รับอนุมัติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
4 . วิเคราะห์สินเชื่อบุคคล
- พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า,เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ - Verify ตัวตนลูกค้า และติดต่อประสานงานกับสาขา/sales เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ - พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการเบิกจ่ายและสนับสนุน
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการขายทรัพย์สิน ( NPA )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการขายทรัพย์สิน(ทรัพย์รอขาย), จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน, ติดตาม Call Center / Website / Digital Map และประสานงานกับส่วนผู้สนใจ นายหน้า ส่วนตั้งราคา และส่วนสนับ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
7 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพระนครศรีอยุธยา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
24 มี.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 มี.ค. 62
9 . พัฒนาธุรกิจ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
24 มี.ค. 62
10 . พัฒนาธุรกิจสาขา ราชบุรี
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
24 มี.ค. 62
11 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
12 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต / นนทบุรี / เซ็นทรัลปิ่นเกล้า / สุขสวัสดิ์
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
13 . พัฒนาธุรกิจ สาขาเจริญกรุง /เยาวราช /วงเวียน22กรกฎา/มหานาค/สี่พระยา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
14 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
15 . เทเล-ประกันภัยรถยนต์ (Supervisor)
- ท่านจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ด้านประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
24 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานทะเบียนรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร  ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 62
17 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 มี.ค. 62
18 . บริการธุรกิจสาขา (Teller) สาขา พระนครศรีอยุธยา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขาทั้งทางด้านงาน Teller งานทะเบียน งานด้าน New Loan ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
24 มี.ค. 62
19 . จนท.พัฒนาธุรกิจสาขาเมเจอร์รัชโยธิน
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
24 มี.ค. 62
20 . พัฒนาธุรกิจสาขา พัทยาและศรีราชา(ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
21 . Supervisor Inbound Collection
เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
22 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ (ทางโทรศัพท์) เช่าซื้อรถยนต์ ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหลักการ แนวทาง กระบวนการ และบั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
23 . Telesales ประกัน / สินเชื่อ (มีเงินเดือนประจำ)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
22 มี.ค. 62
24 . งานตรวจรับรถ (ประจำที่โกดัง พิษณุโลก)
รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูล (โกดังพิษณุโลก) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
- หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบรายการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีจากทุกระบบงาน กระทบยอดบัญชีพัก-สายเช่าซื้อ, รหัสบัญชี และรายละเอียดประกอบงบการเงินกับงบทดลอง -ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
22 มี.ค. 62
26 . Social Media Marketing
- ตอบคำถามที่ลูกค้าถามผ่าน ช่องทางต่างๆของ ธนาคาร - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนด - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบัติงานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + สวัสดิการ
22 มี.ค. 62
27 . ผู้ช่วย Office Manager (สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ประจำเคาร์เตอร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหาร และ พนักงานภายใน - ดูแล เวลานัดหมายของผู้บริหาร และห้องประชุมต่างๆ - จัดส่งเอกสารให้แก่พนักงานภายใน - จัดทำกิจการพนักงานสัมพันธ์ให้แก่พนักงา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000
22 มี.ค. 62
28 . บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์) สัญญาจ้าง 6 เดือน
มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ +สวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร
21 มี.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Bucket
มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
21 มี.ค. 62
30 . สนับสนุนการขายสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย (Sale Coordinator)
• สนับสนุนและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายให้ดียิ่งขึ้น • ช่วยทีมขายติดตามสถานะใบสมัครตั้งแต่บันทึกเข้าระ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มี.ค. 62
31 . บริหารผลตอบแทนบริษัทติดตามหนี้ภายนอก
รับผิดชอบในการจ่ายผลตอบแทนบริษัทติดตามหนี้ภายนอก ให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติ และให้ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้กำหนดวันเวลาที่กำหนด รวมทั้งทำการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดทำรายงานข้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มี.ค. 62
32 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง)
1. ดูแลงานเอกสารด้านการยึดรถ 2. ตวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000
21 มี.ค. 62
33 . สนับสนุนงานเร่งรัดสาขา (สัญญาจ้าง)
ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตั้งค่าเพื่อรับชำระ ล้างหนี้พักฯ และ เจรจาพร้อมจัดเตรียมเอกสารกลุ่มลูกค้าเคลมสินไหมและ จบงานรถยึด จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000
21 มี.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและบริการ Telesales (สัญญาจ้าง 1 ปี มีสวัสดิการตามธนาคาร)
- มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงาน Telesales จัดการเอกสาร สนับสนุนการปฏิบ้ติงานและทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
21 มี.ค. 62
35 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาภูเก็ต)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+โบนัส
20 มี.ค. 62
36 . ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี
- มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 62
37 . ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (Checker Out) ปากช่อง/ชัยภูมิ
- ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน - ให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ,...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 62
38 . ธุรการ Tele sale
ท่านจะมีหน้าที่ประสานงาน ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ปีต่ออายุ ชี้ช่องทางแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ให้กับฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนส่ง

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคารฯ
19 มี.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์
พนักงานมีหน้าที่ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าเช่าซื้อที่ยังมีภาระผูกพันกับธนาคาร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย รวมถึงการติดตามค่าเบี้ยกรมธรรณ์ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
19 มี.ค. 62
40 . พัฒนาธุรกิจ สาขาอุบลราชธานี (มีเงินเดือน+โบนัส)
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
19 มี.ค. 62
41 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
19 มี.ค. 62
42 . พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขานครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
43 . เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ธนาคารเกียรตินาคิน
สายเทคโนโลยีสาสรเทศที่เปิดรับการฝึกงาน ระยะเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 (สถานที่ฝึกงาน อาคาร KKP Tower)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
18 มี.ค. 62
44 . งานตรวจรับรถ (โกดังสุราษฎร์ธานี)
รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง (โกดังสุราษฎร์ธานี) และงานประมูลของศูนย์ประมูล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
18 มี.ค. 62
45 . งานตรวจรับรถ ศูนย์ประมูลรถยนต์บางนา กม.8
รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูลรถยนต์ (บางนา กม.8) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำห...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
18 มี.ค. 62
46 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ ( ศูนย์สินเชื่อฯสมุทรปราการ) )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
18 มี.ค. 62
47 . ศูนย์บริการลูกค้า Agent ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
ตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทึก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานในการเสนอข้อชี้แนะในการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
18 มี.ค. 62
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ