JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บริหารจัดการข้อมูล (MIS Collection) ฝ่าย Collection Development and Support
บริหารจัดการด้านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรายย่อย (Retail Banking) ที่เกี่ยวกับลูกค้า ตลาด ประวัติการชำระ ประวัติการติดตามหนี้และผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย และสามารถใช้ได้ง่า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
2 . บริหารผลตอบแทนบริษัทติดตามหนี้ภายนอก (Incentive)
รับผิดชอบในการจ่ายผลตอบแทนบริษัทติดตามหนี้ภายนอก ให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติ และให้ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้กำหนดวันเวลาที่กำหนด รวมทั้งทำการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดทำรายงานข้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
3 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
24 มิ.ย. 62
4 . บริหารการขายสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย (Relationship Manager SME Samll Business)
รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ผ่านช่องทางการพบปะลูกค้าโดยตรง หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ขยายและรักษาการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการเบิกจ่ายและสนับสนุน
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการขายทรัพย์สิน ( NPA )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการขายทรัพย์สิน(ทรัพย์รอขาย), จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน, ติดตาม Call Center / Website / Digital Map และประสานงานกับส่วนผู้สนใจ นายหน้า ส่วนตั้งราคา และส่วนสนับ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 มิ.ย. 62
8 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
9 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 มิ.ย. 62
10 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาลำปาง
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
22 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าบริหารการขายลูกค้าบุคคล (Team Manager- Personal Loan)
รับผิดชอบการวางแผนงาน บริหารจัดการและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของผู้แทนการตลาด (Sale Agent) ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขายให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งกำกับด...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบกำกับดูแลทีมพัฒนาธุรกิจสาขาในด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
13 . งานขายและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประมูลรถยนต์ อุดรธานี
รับผิดชอบงานขายและประชาสัมพันธ์ ของศูนย์ประมูลรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ดูแลและรับผิดชอบงานประมูล ในลานประมูลรถยนต์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ลานประมูล ของศูนย์ประ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 มิ.ย. 62
14 . วางแผนกำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance Planning)
รับผิดชอบรับในการสนับสนุนการวางนโยบายความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกฝ่ายงานภายใต้สายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ทั้งในรูปแบบ Proactive (การสุ่มหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น) Control & Monitoring (การวิเค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
15 . เจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Hire Purchase)
รับผิดชอบดำเนินการเจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดและตามนโยบายธนาคารฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขามหานาค สาขาเยาวราช
รับผิดชอบช่วยงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(พัฒนาธุรกิจ) ดูแลส่วนงานธุรกิจด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
17 . หัวหน้าบริการธุรกิจ สาขาสมุทรสาคร
รับผิดชอบช่วยงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(บริการธุรกิจ) ในการดูแลและควบคุมงานทางด้านปฏิบัติการของสาขาทั้งระบบ โดยกำกับงานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติและมา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
- หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบรายการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีจากทุกระบบงาน กระทบยอดบัญชีพัก-สายเช่าซื้อ, รหัสบัญชี และรายละเอียดประกอบงบการเงินกับงบทดลอง -ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
19 . งานตรวจรับรถ ศูนย์ประมูลรถยนต์บางนา กม.8
รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูลรถยนต์ (บางนา กม.8) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำห...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วย Office Manager (สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ประจำเคาร์เตอร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหาร และ พนักงานภายใน - ดูแล เวลานัดหมายของผู้บริหาร และห้องประชุมต่างๆ - จัดส่งเอกสารให้แก่พนักงานภายใน - จัดทำกิจการพนักงานสัมพันธ์ให้แก่พนักงา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000
21 มิ.ย. 62
21 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาสุขสวัสดิ์
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
22 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขามหานาค สาขาเยาวราช
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
23 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื้นที่กทม.และปริมณฑล )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 มิ.ย. 62
24 . ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (Checker Out)พื้นที่แม่สอด
- ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน - ให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ,...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 62
25 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขา สุพรรณบุรี
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
26 . ปฏิบัติการบริหารสภาพคล่อง
จัดทำรายการประจำวันธุรกรรมด้านเงินโอน การบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ได้แก่ ธุรกรรมเงินโอนผ่านระบบบาทเนต , ระบบ Cash Management, บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (เฉพาะขาเข้า) ผ่านระบบ RIA Financial Servic...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
27 . Supervisor Inbound Collection
เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
28 . Social Media Marketing
- ตอบคำถามที่ลูกค้าถามผ่าน ช่องทางต่างๆของ ธนาคาร - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนด - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบัติงานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + สวัสดิการ
19 มิ.ย. 62
29 . บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์) สัญญาจ้าง 6 เดือน
มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ +สวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร
19 มิ.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Bucket
มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
19 มิ.ย. 62
31 . พัฒนาธุรกิจสาขา ราชบุรี
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
19 มิ.ย. 62
32 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ (ทางโทรศัพท์) เช่าซื้อรถยนต์ ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหลักการ แนวทาง กระบวนการ และบั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
33 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร พระนครศรีอยุธยา)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
34 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
35 . ศูนย์บริการลูกค้า Agent ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
ตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ตลอดจนบริหารการบันทึก และประเมินปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานในการเสนอข้อชี้แนะในการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 มิ.ย. 62
36 . Telesales ประกัน / สินเชื่อ (มีเงินเดือนประจำ)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
19 มิ.ย. 62
37 . จนท.พัฒนาธุรกิจสาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
18 มิ.ย. 62
38 . การตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์
รับผิดชอบงานด้านการตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการ เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอสินเชื่อธุรกิจรถยนต์ ได้แก่ สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) , สิ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
18 มิ.ย. 62
39 . วางแผนและบริหารผลตอบแทนเครือข่าย
รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน การบริหารงานของสายเครือข่ายการขายและบริการ ระบุโอกาส และวิธีการในการเพิ่มฐานลูกค้า รายได้ และผลกำไรให้กับองค์กร รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
18 มิ.ย. 62
40 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขานครศรีธรรมราช
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
18 มิ.ย. 62
41 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์
พนักงานมีหน้าที่ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าเช่าซื้อที่ยังมีภาระผูกพันกับธนาคาร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย รวมถึงการติดตามค่าเบี้ยกรมธรรณ์ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
18 มิ.ย. 62
42 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพัทยา ศรีราชา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
18 มิ.ย. 62
43 . สนับสนุนงานเร่งรัดสาขา (สัญญาจ้าง)
ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตั้งค่าเพื่อรับชำระ ล้างหนี้พักฯ และ เจรจาพร้อมจัดเตรียมเอกสารกลุ่มลูกค้าเคลมสินไหมและ จบงานรถยึด จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000
18 มิ.ย. 62
44 . ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) กทม./สมุทรปราการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
45 . พัฒนาธุรกิจสาขา พัทยาและศรีราชา(ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ