JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและบริการTelesales (สัญญาจ้าง 1 ปี มีสวัสดิการตามธนาคาร)
- มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงาน Telesales จัดการเอกสาร สนับสนุนการปฏิบ้ติงานและทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
23 ม.ค. 62
2 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์
พนักงานมีหน้าที่ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าเช่าซื้อที่ยังมีภาระผูกพันกับธนาคาร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย รวมถึงการติดตามค่าเบี้ยกรมธรรณ์ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
23 ม.ค. 62
4 . พัฒนาธุรกิจสาขา ราชบุรี
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
23 ม.ค. 62
5 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
6 . Telesales ประกันภัยรถยนต์ / สินเชื่อรถยนต์ (มีเงินเดือนประจำ)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
23 ม.ค. 62
7 . พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขานครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Bucket
มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคาร
23 ม.ค. 62
9 . พัฒนาธุรกิจ สาขาอุบลราชธานี (มีเงินเดือน+โบนัส)
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
23 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการเบิกจ่ายและสนับสนุน
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
11 . บริหารการขายสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย (RM SMEs)
รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ผ่านช่องทางการพบปะลูกค้าโดยตรง หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ขยายและรักษาการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
12 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต / นนทบุรี / เซ็นทรัลปิ่นเกล้า / สุขสวัสดิ์
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
13 . บริการธุรกิจ (Teller) สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขาในงานด้าน Teller ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ o ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
14 . พัฒนาธุรกิจ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
23 ม.ค. 62
15 . พัฒนาธุรกิจ สาขาเจริญกรุง /เยาวราช /วงเวียน22กรกฎา/มหานาค/สี่พระยา
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
16 . งานตรวจรับรถ (โกดังพิษณุโลก)
รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูล (โกดังพิษณุโลก) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ม.ค. 62
17 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) สัญญาจ้าง 3 เดือน
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ (ทางโทรศัพท์) เช่าซื้อรถยนต์ ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหลักการ แนวทาง กระบวนการ และบั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
18 . บริการธุรกิจสาขา (Teller) สาขา พระนครศรีอยุธยา
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขาทั้งทางด้านงาน Teller งานทะเบียน งานด้าน New Loan ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
23 ม.ค. 62
19 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพระนครศรีอยุธยา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
23 ม.ค. 62
20 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 ม.ค. 62
21 . บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์)
มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
23 ม.ค. 62
22 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาตรัง)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+โบนัส
23 ม.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ สนับสนุนการวิเคราะห์สินเชื่อ
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบสินเชื่อ - บันทึกผลการพิจารณาสินเชื่อจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อลงในระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง - นำส่งข้อมูลลูกค้ารายที่ได้รับอนุมัติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
24 . วิเคราะห์สินเชื่อบุคคล
- พิจารณา/ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า,เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ - Verify ตัวตนลูกค้า และติดต่อประสานงานกับสาขา/sales เพื่อขอข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ - พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
25 . บริการงานสถานที่
1.ควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ทำการทั้งสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ตกแต่ง และงานระบบอาคารสำนักงาน ให้รวมถึงก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
26 . ผู้ช่วย Office Manager (สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ประจำเคาร์เตอร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหาร และ พนักงานภายใน - ดูแล เวลานัดหมายของผู้บริหาร และห้องประชุมต่างๆ - จัดส่งเอกสารให้แก่พนักงานภายใน - จัดทำกิจการพนักงานสัมพันธ์ให้แก่พนักงา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-14,000
23 ม.ค. 62
27 . พนักงาน ธุรการ ( Outsource สัญญาจ้าง 1 ปี)
1. ตรวจสอบคัดแยกเอกสาร / จัดเก็บ / บันทึกข้อมูล เอกสารหนังสือให้ความยินยอมฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมชุดเอกสารพร้อมจัดทำ Running No. , Scan ชุดเอกสารก่อนการนำส่ง-รับคืน จากบริษ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
28 . ปฏิบัติการธุรกรรมเงินฝาก
- รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านเงินฝากของธนาคาร ทุกสาขาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝาก บันทึกและปรับปรุงแก้ไขรายการด้านเงินฝากในระบบงาน - เป็น Center ในการอายัดบัญชีตามคำสั่งของ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
29 . ผู้จัดการขายทรัพย์สิน ( NPA )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการขายทรัพย์สิน(ทรัพย์รอขาย), จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน, ติดตาม Call Center / Website / Digital Map และประสานงานกับส่วนผู้สนใจ นายหน้า ส่วนตั้งราคา และส่วนสนับ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
30 . รายงานและสารสนเทศปฏิบัติการ
- จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงรายงานเงินลงทุนของธนาคาร รวมทั้งรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคาร - จัดทำ และตรวจ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
31 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ม.ค. 62
32 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
33 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
34 . ปฏิบัติการระบบชำระเงินลูกค้า
- ปฏิบัติงานในการเป็นศูนย์กลางการรับส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ Bulk Payment, ข้อมูลการโอนเงินในระบบ ATS การโอนเงิน Cash Management (Direct Debit / Direct Credit) ให้แก่ฝ่ายงานอื่นๆ เช่น ปฏิบัติการส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานทะเบียนรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  จัดทำรายงานทะเบียน NEW CAR/ USED CAR / REFINANCE ที่ค้างนำส่ง ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร  ตรวจสอบ, รายงาน และแจ้งแก้ไข ข้อมูลของค่าภาษีในระบบ เพื่อให้สาขาทำการแก้ไขข้อมูล ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 62
36 . จนท.พัฒนาธุรกิจสาขาเมเจอร์รัชโยธิน เซ็นทรัลลาดพร้าว
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
23 ม.ค. 62
37 . พัฒนาธุรกิจสาขา พัทยาและศรีราชา(ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ