JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
24 มิ.ย. 62
2 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา (ด่วน)
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.15 น.) และ วันเสาร์ที่1และวันเสาร์ที่3

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำอมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 มิ.ย. 62
7 . พนักงาน PC ประจำห้างสยาม เอ็มโพเรี่ยม เซ็นทรัล เดอะมอลล์รับสมัครด่วน !
- เเนะนำเเละให้ข้อมูลสินค้าต่างๆกับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าเเละเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ (รายได้รวมกว่า15,000 บาทต่อเดือน)
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- พบลูกค้าเพื่อรับความต้องการและนำเสนอขายสินค้าของบริษัท - ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - สรุปรายงานตามก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้และสวัสดิการดี (พิจารณาตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
24 มิ.ย. 62
9 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
24 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี (รับด่วน)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างแ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (งานโครงการภาครัฐ)รับสมัครด่วน !
-ดูแลประสานงานลูกค้าที่เป็นงานโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา -ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัท -ประสานงานกิจกรรมการขายให้แก่ลูกค้า เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท (ตามคุณวุฒิ+ประสบการณ์+ความสามารถ)
24 มิ.ย. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ