JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
1.ปฎิบัติข้อกำหนดลูกค้า มาตรฐานอ้างอิง แบบ Shop Dwg.,Cutting Plan ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจวัด ทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 3.ทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทบ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / Work Permit 2.จัดทำเอกสาร / ติดตามเอกสาร Incident หรือเอกสารต่างๆ 3.ตรวจสอบสารเสพติด (ยาบ้า) และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ 4.ร่วมสอบสวน...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ