JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้างานสร้างประกอบ
1.นำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจาก Foreman 2.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฎิบัติงานให้กับหัวหน้างาน 3.ร่วมวางแผนขั้นตอนการผลิตและสื่อสารวิธีกา...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 มี.ค. 62
2 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
19 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ