JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก QC จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62
7 . พนักงาน (Annual Product Review) แผนก QM จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ แผนก QC จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
14 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ