JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฎิบัติงานด้านการเงิน ,ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจ่าย,เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน, ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ 2.บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้าและอื่นๆ , ออกใบเสร็จรับเงิน, ทำรายการจ่ายพนักงานร...

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน #NA
27 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ