JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
-ดูแลและขานสินค้าเข้า ร้าน Hardware ,ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านเครื่องยนต์การเกษตร ฯลฯ -บริหารเขตการขายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 14 เขต ทั่วประเทศ -ควบคุม, ดูแล และพัฒนาทีมงาน ให้ทำเป้าหมายได้ตาม...

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-บริหารทีมงานการตลาด -วิเคราะห์,กำหนดแนวทางและกลยุทธิ์การตลาด สำหรับลูกค้า Traditional trade และ Modern Trade -จัดทำกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการขาย -วางแผนในการพัฒนาสินค้า และสรรหาสินค้าใหม่ เพื่อ...

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
3 . Sales Engineer
ดูแลและผลักดันยอดขายสินค้าในกลุ่มยางที่ใช้กับงานวิศวกรรมโยธา

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ