เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคผลิต/พนักงานฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตงานให้ถูกต้องตรงตามใบสั่งผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - ดำเนินการผลิตงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรประจำวัน...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 61
2 . พนักงานขับรถUrgently Required !
- ขับรถรับ - ส่งสินค้าของบริษัทฯ - วางบิล เซ็นต์บิล และดูแลเอกสารของบริษัท - ดูแลความสะอาด และสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 61
3 . ช่างพิมพ์ม้วน (ระบบโรตารี่/Intermittent)Urgently Required !
- พิมพ์งานตามใบสั่งผลิต และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ - ควบคุมสต็อกวัตถุดิบ - บำรุงรักษาเครื่องจักร

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / และตามประสบการณ์
15 ก.พ. 61
4 . พนักงานขาย (Sales)Urgently Required !
- ดูแลลูกค้ารายเก่า และขยายตลาดสู่ลูกค้ารายใหม่ๆ - เป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้า และให้บริการ - เป็นตัวแทนของลูกค้าในการติดตามงาน แก้ไขปัญหางานต่างๆ ให้ลูกค้า

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 61
5 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)Urgently Required !
- บริหารงานด้านการวางแผนการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักร PM/BM และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ - บริหารงานภายในแผนกตามนโยบายของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย - การพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ...

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.พ. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ