JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Field Service (ช่างภายนอก) (กรุงเทพฯและศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านการบริการหลังการขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือข้อตกลงสัญญากับทางลูกค้า - ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าของบริษัทกับลูกค้า รวมถึงการให้ความรู้ ข้อเสนอในการบริการแก่ลูกค้...

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . Service Deskรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคระบบสารสนเทศ - ให้คำปรึกษา/รับแจ้งการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . Programmer (ศรีราชา)รับสมัครด่วน !
1.เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของลูกค้า ผู้เสนอขายโปรแกรม หรือตามคาสั่งของบริษัท ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 2.ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า 3.สอนและให้คำแนะนาวิธีการใช้โปรแกรมที่ติดตั้งใ...

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
22 พ.ค. 62
4 . System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ) รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอ Solution ให้กับลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมให้แก่ลูกค้า 2.วางแผนกำหนดการทำงานการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้เสร็จทันตามต้องการของลูกค้ำ 3.ควมคุมงานการเขียนโปรแกรมของ Programmer ให้ตรงตาม time line ...

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
5 . Account Executive (พนักงานขาย) (ศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทราบถึงความต้องการของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้...

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ