JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Auto Part Delivery Leader ( หัวหน้าคลังสินค้า )รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป 2. ดูแล ควบคุมตรวจสอบ Packing 3. ดูแล ควบคุมการรับสินค้าต่างๆ 4. ควบคุมการจัดทำ Delivery ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน FIFO 5. ดูแล ควบคุมการจัดส่ง...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
2 . Mold Sale Engineerรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. จัดทำเอกสารและ Update ข้อมูลการผลิตแม่พิมพ์ Process ต่างๆระหว่างการผลิตให้กับลูกค้า 3. จัดทำรายงาน ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแม่พิมพ์ให้กับลูกค้า 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
3 . Japanese Sale Staff รับสมัครด่วน !
1. เป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น 2. แปลเอกสาร คู่มือการทำงานภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 3. ติดต่อประสานงานและทำหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน 5. อ...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
4 . ล่ามภาษาเกาหลีรับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารระหว่าง ไทย - เกาหลี 2. พูดสื่อสาร ประสานงาน ระหว่างไทย - เกาหลี 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
5 . Staff Stock Control ( เจ้าหน้าที่คลังสินค้า )รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คสินค้าเข้า - ออก 2. ควบคุมการจัดรถส่งสินค้าของบริษัท 3. ตรวจเช็คเอกสารก่อนการจัดส่ง 4. ออก Invoice ก่อนส่งสินค้า 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
6 . Mold Design Supervisor (CAD,CAM)รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชk 2. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . HR Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดูแล การสรรหา ค่าจ้าง งานสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุม และดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลสภาพแวดล้อมทั่วไปเกี่ยวกับการทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน ควา...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท/เดือน
23 เม.ย. 62
8 . Mold Assembly ( ช่างประกอบแม่พิมพ์ ) , Mold Lapping( ขัดเงาแม่พิมพ์ )รับสมัครด่วน !
Mold Assembly (ประกอบแม่พิมพ์พลาสติก ) 1.ถอด ประกอบ ซ่อมแซม ปรับแต่งแม่พิมพ์ 2.Fiting, Milling Mold Lapping ( ขัดเงาแม่พิมพ์ ) - ขัดเงาแม่พิมพ์ให้ได้ตาม Standard

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
อย่างละ 1 ตำแหน่ง
23 เม.ย. 62

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
23 เม.ย. 62
10 . ITรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบ Server และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 2. ดูแลและจัดการ license Software & Net work 3. ดูแลระบบ CCTV,Internet.e-mail. 3. ประสานงานระหว่างแผนกและทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ